fbpx

Rekomendujemy w czasie remontu ul. Marynarskiej wjazd od ul. Postępu, jak na zdjęciu nr 1. Proszę pobrać bilet przy szlabanie, dojechać do ronda, skręcić w lewo, objechać budynek, oddać bilet przy kolejnym szlabanie i w ten sposób dojedziecie państwo do parkingu bezpłatnego.
Zapraszam

parking-mapka

1. zdjęcie wjazdu od ul. Postępu             2. zdjęcie wjazdu od ul. Marynarskiej

Regulamin parkingu:

1. Pierwsze rozpoczęte 30 min parkowania- bezpłatne.
2. Każda kolejna rozpoczęta godzina parkowania 5pln.
3. Parking płatny 7 dni w tygodniu przez 24h/dobę.
4. Opłata w formie gotówkowej bądź bezgotównowej, w kasie automatycznej, wewnątrz budynku
(w lobby gł. biurowca NewCity- wejście od fontanny).
5. W przypadku utraty biletu koszt 100pln do opłacenia w kasie automatycznej.