fbpx

Medicine (PL)

Genetyka cena
Nowotwór piersi i jajników– analiza 5 mutacji genu BRCA1 230 zł
Nowotwór piersi i jajników– analiza mutacji genu BRCA2 180 zł
Nowotwór piersi, jajników, jelita grubego, płuca– analiza mutacji genu NOD2 180 zł
Nowotwór piersi, jelita grubego, prostaty, tarczycy, nerek – analiza mutacji genu CHEK2 180 zł
Nowotwór skóry(czerniak), trzustki, piersi, jelita grubego, płuc– analiza mutacji genu CDKN2A 180 zł
Nowotwór piersi, jelita grubego, pęcherza moczowego, płuca, krtani– analiza mutacji genu CYP1B1 180 zł
Rodzinna polipowatość gruczolakowa jelita grubego –predyspozycja do raka jelita grubego, analiza 4 mutacji genu APC 460 zł
Czerniak- analiza mutacji genu CDKN2A 300 zł
Choroba zakrzepowo- zatorowa –mutacja genu protrombiny F2 180 zł
Wady cewy nerwowej i choroba zakrzepowo zatorowa-analiza polimorfizmu genu MTHFR 180 zł
Celiakia- identyfikacja haplotypów HLA-DQ2 i HLA-DQ8 410 zł
Genetyczne predyspozycje do choroby Leśniowskiego-Crohna (nieswoiste zapalenie jelit) 420 zł
Panel predyspozycji genetycznych do raka piersi i jajników – analiza 15 mutacji w 7 genach 880 zł
Predyspozycja wielonarządowa do nowotworów 500 zł
Panel predyspozycji do genetycznie uwarunkowanych chorób zakrzepowo-zatorowych 300 zł